یـا شـهـیـد
گروه اخبار
۱۰ دی ۱۳۹۳
1815

كارگاه ارائه يافته پژوهشي در موزه صلح تهران برگزار شد

كارگاه ارائه يافته پژوهشي كاربرد الگوي ارتقاي سلامت در شناسائي عوامل موثر بر رفتارهاي ارتقاء دهنده سلامت جانبازان شيميائي به همت معاونت پژوهش وارتباطات فرهنگی تهران بزرگ برگزار شد. به گزارش یاشهید ،  كارگاه ارائه يافته پژوهشي با عنوان “كاربرد الگوي ارتقاي سلامت درشناسائي عوامل موثر بر رفتارهاي ارتقاء دهنده سلامت جانبازان شيميائي” با حضور […]

كارگاه ارائه يافته پژوهشي كاربرد الگوي ارتقاي سلامت در شناسائي عوامل موثر بر رفتارهاي ارتقاء دهنده سلامت جانبازان شيميائي به همت معاونت پژوهش وارتباطات فرهنگی تهران بزرگ برگزار شد.

به گزارش یاشهید ،  كارگاه ارائه يافته پژوهشي با عنوان “كاربرد الگوي ارتقاي سلامت درشناسائي عوامل موثر بر رفتارهاي ارتقاء دهنده سلامت جانبازان شيميائي” با حضور دكتر صميمي مدير كل بنياد شهيد و امور ايثارگران تهران بزرگ،خانم دكتر فريبا نظري و ميهمانان حوزه هاي تخصصي مرتبط با عنوان كارگاه پژوهشي، در موزه صلح تهرانبرگزار شد.

در اين كاركاه دكتر صميمي ضمن اشاره به نكات پنهاني كه در زواياي زندگي جانبازان وجود دارد كه فقط با پژوهش در حوزه علوم انساني مي توان به آن پرداخت ایشان از انتخاب محل موزه صلح جهت برگزاري كارگاه تشكر و قدرداني کردند.

خانم دكتر نظري ضمن تشكر از انتخاب موضوع كارگاه خواستار تدوين برنامه مناسب جهت پياده سازي نتايج كاربردي پژوهش ها بودند.

در پايان مرتضي صفائي معاون پژوهش و ارتباطات فرهنگي تهران بزرگ ازمسئولان دست اندرکاران این کارگاه از برگزاری و تعاملات به عمل آمده قدردانی کرد.

نظرات

لطفا دیدگاه خودتون رو بیان کنید: