یـا شـهـیـد
یا شهید
یا شهید
یا شهید
یا شهید
یا شهید
شهید سعید قهرمانی;
شهید سیداحمد بحرینی قمشه;
شهید جهانگیر زرباف اصل;
شهید ناصر اربابیان;
شهید میررحمت نقیب زاده جلالی;
شهید حسین محمدی;
شهید علی کندی بیدگلی;
شهید فضل اله اختردانش;
شهید علی رضا غفاری;
شهید محمد موافق;
شهید مصطفی کیاشمشکی;
شهید محمودرضا حاج محمدیان باغبان;
شهید اسداله سلیمیان ریزی;
شهید غلامحسن مبصری;
شهید علی مرادی رکابدارکلائی;
شهید مجید رضائی;
شهید حمید داماد;
شهید مجید ملک زاده;
شهید محمدباقر مازندرانی;
شهید قاسم شاه محمدی;
شهید کیوان پوریزدان خواه;
شهید علی اصغر عنبرافشان;
شهید عادل عینی;
شهید داود مرتضوی;
شهید محمود آرامش;
شهید رضا عباسی;
شهید حسین خوبرو;
شهید داود پریزن;
شهید خسرو جعفری نیا;
شهید مهدی احمدی;
شهید علی رضا صافی;
شهید رضا محمدی;
شهید عباس علی صادقی;
شهید علی رضا نوروزی;
شهید حسین شهبازی;
شهید محمدابراهیم احمدپور;
شهید سیدمحمدضیاالدین کلانترصادقی;
شهید محمد سبک رو;
شهید محمد نوروزی;
شهید قدرت اله فیضی;
شهید داراب علی محمدی;
شهید کریم فاتح داریان;
شهید ناصر مطلوبی;
شهید محمد وزیری زنجانی;
شهید محمود قیدی;
شهید غلامرضا تبرته فراهانی;
شهید کیامرز کیان پیشه;
شهید داود صدرمحمدی;
شهید اصغر محمدی;
شهید مهدی جعفری کلهرودی;
شهید محمدهادی یالدر;
شهید سیدحسین کسائیان;
شهید داود مقدم;
شهید برات علی چاهه;
شهید سیدمهدی ریاضت کش فرد;
شهید عظیم جوکار;
یا شهید
شهید احمد دلیرروی فرد;
شهید مهدی قدیانلو;
شهید حمیدرضا عظیمی;
شهید نورمحمد بیگ محمد;
شهید ماشاءاله سلیمانی;
شهید کوچک فتوحی هل آباد;
شهید محمدرضا نوین پور;
شهید علیرضا پوشیده نامجور;
شهید محمدعلی حدادی مخصوص;
شهید غلام رضا توکلی روزبهانی;
شهید جعفر حسینی;
شهید ابوالقاسم بالاور;
شهید غلامرضا آبسالان;
شهید سعید نعمت اللهی;
شهید قاسم حاتم خانی;
شهید احمد چراغی ولوجردی;
شهید جلال باغچه دان قدیمی;
شهید یدالله جوهری ناد;
شهید محسن نیک خواه;
شهید رمضان ملکی اوغانی;
شهید مجتبی کاظمی قهی;
شهید جلال فرهادی رادمقدم;
شهید قدرت فتح الهی قزل تپه;
شهید محسن خمسه;
شهید محمود حمدالهی اکرم;
شهید اسداله جعفری;
شهید مجید سجادی کمازانی;
شهید امیرهوشنگ امانی;
شهید داود کیائی;
شهید حسن چگنی زاده;
شهید امیرحسین مقدسی;
شهید محمدصادق توکلی نیا;
شهید مسعود سیامک;
شهید عرب علی فرهانی;
شهید رضا زنگنه;
شهید کیهان آزادی سلیمانیه;
شهید علی اکبر صفری;
شهید رحمانعلی صالحی;
شهید حسین اینانلو;
شهید صفدرعلی ورکشی;
شهید علی باجمانلورستمی;
شهید باقر داستانی اول به جندی;
شهید علی چراغ زاد;
شهید حسن کتاب نویس;
شهید عیسی شیرکوند;
شهید محمدحسین کیلانی مقدم;
شهید احمد کبریائی زاده کچورستاقی;
شهید محمد  حسین پور;
شهید مرتضی خیری ملاقاسم;
شهید علی سلطانی;
شهید عباس امینی;
شهید حسین پیش یار;

شهدای مدافع حرم

در باغ شهادت باز است ...
شهید سیدرضا احمدی;
شهید محمد جعفری;
شهید علیرضا اسماعیلی;
شهید عبدالحمید مددی;
شهید سرور هاشمی;