یـا شـهـیـد
گروه اخبار
۱۹ تیر ۱۳۹۳
886

افطار در جوار شهدا

افطار شهدا

در ماه میهمانی خدا شهیدان میزبان روزه‌دارانی هستند که هنوز رسم دلدادگی را فراموش نکرده‌اند. روزه‌داران غروب هر پنجشنبه سفره‌های افطاری خود را در کنار مزار شهدا پهن می‌کنند تا عطر خوش حضور آنان در مشام ثانیه‌هایشان بپیچد. با همین سفره مختصر افطاری و قطره اشکی در چشم سوار بر قطار خاطره‌ها تا سنگرهای عاشقی […]

در ماه میهمانی خدا شهیدان میزبان روزه‌دارانی هستند که هنوز رسم دلدادگی را فراموش نکرده‌اند. روزه‌داران غروب هر پنجشنبه سفره‌های افطاری خود را در کنار مزار شهدا پهن می‌کنند تا عطر خوش حضور آنان در مشام ثانیه‌هایشان بپیچد. با همین سفره مختصر افطاری و قطره اشکی در چشم سوار بر قطار خاطره‌ها تا سنگرهای عاشقی می‌روند.

آه چه روزهایی بود روزهای یکرنگی و سفره‌های اخلاص حتی خرده نان‌ها هم در سفره‌های سنگر برکت داشت.

نظرات

لطفا دیدگاه خودتون رو بیان کنید: