یـا شـهـیـد
۰۵ بهمن ۱۳۹۳
2187

خطاب به هکران …

شاید امروز شخصی قدمی برداشته که خودش را راضی کرده و جمعی را راضی تر. شاید امروز تلاشی کرده  که احساس پیروزی و موفقیت را به قلبمش تزریق کرده و دیگرانی را مشغول به این سرخوشی! از این شایدها زیاد اتفاق می افتد، هر روز در گوشه ای توسط جمعی ، به شکلی… یک روز قرآن سوزاندن و […]

نظرات

لطفا دیدگاه خودتون رو بیان کنید: