یـا شـهـیـد
14 می 2019
310

دست عراقی در دست شهید هاشمی

شهید سید مجتبی هاشمی که فرماندهی گروه فدائیان اسلام را در جبهه ذوالفقاریه آبادان بر عهده داشت.

به گزارش یاشهید ، شهید سید مجتبی هاشمی که فرماندهی گروه فدائیان اسلام را در جبهه ذوالفقاریه آبادان بر عهده داشت، در جواب به شایعاتی مبنی بر عدم تاثیر این گروه در حفاظت از آبادان در برابر اشغال، دست جسد عراقی را در مقابل دوربین خبرنگاران از خاک بیرون کشید و گفت: «اگر ما اینجا بیکاریم، پس این عراقی ها چطوری زیر خاک رفته اند؟!»

شهید سید مجتبی هاشمی که فرماندهی گروه فدائیان اسلام را در جبهه ذوالفقاریه آبادان بر عهده داشت، در جواب به شایعاتی مبنی بر عدم تاثیر این گروه در حفاظت از آبادان در برابر اشغال، دست جسد عراقی را در مقابل دوربین خبرنگاران از خاک بیرون کشید و گفت: «اگر ما اینجا بیکاریم، پس این عراقی ها چطوری زیر خاک رفته اند؟!»

شهید سید مجتبی هاشمی که به همراه گروهش موسوم به فدائیان اسلام، در مقاومت خرمشهر تاثیر زیادی داشتند و در جبهه ذوالفقاریه آبادان هم مردانه در برابر عراقی ها ایستادند، ۲۸ اردیبهشت ۱۳۶۴ در مغازه اش واقع در خیابان وحدت اسلامی (شاپور) تهران به تیر منافقین کوردل به شهادت رسید.

نظرات

لطفا دیدگاه خودتون رو بیان کنید: