یـا شـهـیـد
۲۳ آذر ۱۳۹۹
1497

دلنوشته پدر شهید مظلوم فاجعه منا شهید حاج عمار میرانصاری

دلنوشته پدر شهید مظلوم فاجعه منا شهید حاج عمار میرانصاری

22 آذر 94 روز هویدا شدن مزار مطهرت ای شهید شاهد 80 روز طول کشید تا در سرزمین وحی پیدایت کردم بال گشوده در آسمان بیت الله آرمیده در سرزمین منا بر آخرین نشانت در این خانه ی نامانا ، گل بوسه نشاندم تا بدانی ، تا بدانند برای همیشه به این بوسه افتخار می کنم سرم بلند است از این عروج روحانی

نشان به آن نشان که برای مردشدنت به قدر هزار سال ذکر گفته بودم و تو از پیله تا در آمدی پروانه نه عنقا شده بودی پرکشیدی برقله نشستی درخشیدی و رفتی ….

بازهم می گوییم دستان ما را هم بگیر عمارجان ، عماردل ، عماربابا …..

پنجمین سال فراقت پدرت محسن میرانصاری

آذرماه 1399 شمسی

نظرات

لطفا دیدگاه خودتون رو بیان کنید: