یـا شـهـیـد
گروه اخبار
۱۴ شهریور ۱۴۰۰
645

اولین روز کاری شهردار جدید تهران از کجا شروع شد؟

علیرضا زاکانی پس از دریافت حکم شهرداری تهران، نزد شهدای تازه تفحص شده در معراج الشهدا رسید.

به گزارش یاشهید ، علیرضا زاکانی شهردار جدید تهران پس از دریافت حکم شهرداری تهران ، اولین روز کاری خود را با زیارت شهدای تازه تفحص شده در معراج شهدای تهران آغاز کرد.

 

نظرات

لطفا دیدگاه خودتون رو بیان کنید: