یـا شـهـیـد

دسته: میثاق با شهدا

بسیجیان پایگاه هجرت خواهران ناحیه ابوذر به دیدارشهدا آمدند

مرکز فرهنگی گلزار شهدای بهشت زهرا(س) – میزبان جمعی ازبسیجیان پایگاه هجرت خواهران ناحیه ابوذربود. به گزارش یاشهید ،  این زائران  پس از بازدید از این مرکز فرهنگی به تماشای کلیپ‌ها و مستنداتی از شهدای هشت سال دفاع مقدس نشستند و در ادامه از گنجینه آثار شهدای بهشت زهرا (س) بازدید نمودند. لازم به ذکر […]

بازدید : 860
دانش آموزان دبیرستان دخترانه بعثت به دیدار شهدا آمدند

مرکز فرهنگی گلزار شهدای بهشت زهرا(س) – میزبان جمعی ازدانش آموزان دبیرستان دخترانه بعثت بود. به گزارش یاشهید ،  این زائران  پس از بازدید از این مرکز فرهنگی به تماشای کلیپ‌ها و مستنداتی از شهدای هشت سال دفاع مقدس نشستند و در ادامه از گنجینه آثار شهدای بهشت زهرا (س) بازدید نمودند. لازم به ذکر […]

بازدید : 1986
دانش آموزان دبستان دخترانه شهید تیمسار فلاحی به دیدار شهدا آمدند

مرکز فرهنگی گلزار شهدای بهشت زهرا(س) – میزبان جمعی ازدانش آموزان دبستان دخترانه شهید تیمسار فلاحی بود. به گزارش یاشهید ،  این زائران  پس از بازدید از این مرکز فرهنگی به تماشای کلیپ‌ها و مستنداتی از شهدای هشت سال دفاع مقدس به ویژه فیلم شهید مسلم فرهانی وشهید مهردادعزیزاللهی نشستند .و در ادامه از گنجینه […]

بازدید : 1559
جمعی از شهروندان شهرداری منطقه 18 تهران ناحیه 6 به دیدارشهدا آمدند

مرکز فرهنگی گلزار شهدای بهشت زهرا(س) – میزبان جمعی ازشهروندان محترم شهرداری منطقه 18 تهران ناحیه 6 بود. به گزارش یاشهید ،  این زائران  پس از بازدید از این مرکز فرهنگی به تماشای کلیپ‌ها و مستنداتی از شهدای هشت سال دفاع مقدس نشستند و در ادامه از گنجینه آثار شهدای بهشت زهرا (س) بازدید نمودند. […]

بازدید : 819
هنرجویان هنرستان دخترانه پاسداران انقلاب اسلامی به دیدارشهدا آمدند

 مرکز فرهنگی گلزار شهدای بهشت زهرا(س) – میزبان جمعی ازهنرجویان هنرستان پاسداران انقلاب اسلامی بود. به گزارش یاشهید ،  این زائران  پس از بازدید از این مرکز فرهنگی به تماشای کلیپ‌ها و مستنداتی از شهدای هشت سال دفاع مقدس نشستند و در ادامه از گنجینه آثار شهدای بهشت زهرا (س) بازدید نمودند. لازم به ذکر […]

بازدید : 2023
جمعی از کارمندان وزارت جهادکشاورزی مهمان شهدا بودند

 مرکز فرهنگی گلزار شهدای بهشت زهرا(س) – میزبان جمعی ازکارمندان وزارت جهاد کشاورزی بود. به گزارش یاشهید ،  این زائران  پس از بازدید از این مرکز فرهنگی به تماشای کلیپ‌ها و مستنداتی از شهدای هشت سال دفاع مقدس نشستند و در ادامه از گنجینه آثار شهدای بهشت زهرا (س) بازدید نمودند. لازم به ذکر می […]

بازدید : 776
جمعی از پاسدارن سپاه حفاظت انصارمهمان شهدا بودند

 مرکز فرهنگی گلزار شهدای بهشت زهرا(س) – میزبان جمعی از پاسدارن سپاه انصاربود. به گزارش یاشهید ،  این زائران  پس از بازدید از این مرکز فرهنگی به تماشای کلیپ‌ها و مستنداتی از شهدای هشت سال دفاع مقدس نشستند و در ادامه از گنجینه آثار شهدای بهشت زهرا (س) بازدید نمودند. لازم به ذکر می باشد […]

بازدید : 861
جمعی از پاسدارن وسربازان مهمان شهدا بودند

 مرکز فرهنگی گلزار شهدای بهشت زهرا(س) – میزبان جمعی از پاسدارن وسربازان سپاه پاسدارن تهران بود. به گزارش یاشهید ،  این زائران  پس از بازدید از این مرکز فرهنگی به تماشای کلیپ‌ها و مستنداتی از شهدای هشت سال دفاع مقدس نشستند و در ادامه از گنجینه آثار شهدای بهشت زهرا (س) بازدید نمودند. لازم به […]

بازدید : 768
مسئولین حراست شهرداری تهران مهمان شهدا بودند

به گزارش یاشهید ، مرکز فرهنگی گلزار شهدای بهشت زهرا(س) – میزبان جمعی از مسئولین شهرداری تهران بود. این گزارش حاکیست : این زائران  پس از بازدید از این مرکز فرهنگی به تماشای کلیپ‌ها و مستنداتی از شهدای هشت سال دفاع مقدس به ویژه فیلم مادر شهید صبوری  و مسلم فراهانی نشستند و در ادامه از […]

بازدید : 989
پرسنل سازمان مدیریت صنعتی ایران شهدا را زیارت نمودند

به گزارش یاشهید ، مرکز فرهنگی گلزار شهدای بهشت زهرا(س) – میزبان پرسنل سازمان مدیریت صنعتی ایران بود. این گزارش حاکیست : این زائران  پس از بازدید از این مرکز فرهنگی به تماشای کلیپ‌ها و مستنداتی از شهدای هشت سال دفاع مقدس به ویژه فیلم مادر شهید صبوری  و مسلم فراهانی نشستند و در ادامه از […]

بازدید : 916