یـا شـهـیـد

دسته: میثاق با شهدا

دانش آموزان دختر منطقه 17 تهران با شهدا بیعت کردند

دانش آموزان دختر منطقه 17 تهران با حضور در گلزار شهدای تهران با شهیدان هم عهد شدند.

بازدید : 98
دانش آموزان دخترانه منطقه 16 تهران به دیدار شهدا آمدند

دانش آموزان دخترانه منطقه 16 تهران با حضور در گلزار شهدای بهشت زهرای تهران به زیارت مزار مطهر شهیدان رفتند.

بازدید : 95
دانش آموزان منطقه 18 تهران به زیارت شهدا آمدند

جمعی از دانش آموزان دخترانه منطقه 18 تهران با حضور در گلزار شهدای بهشت زهرای تهران با شهدا و امام شهدا هم عهد شدند.

بازدید : 83
اردوی راهیان بهشت با حضور دانش آموزان منطقه 14 تهران

جمعی از دانش آموزان دختر منطقه 14 تهران با حضور در گلزار شهدای بهشت زهرای تهران به زیارت مزار مطهر شهدا رفتند.

بازدید : 88
دانش آموزان دختر منطقه 13 تهران با شهدا تجدید میثاق نمودند

جمعی از دانش آموزان منطقه 13 تهران با حضور در گلزار شهدای بهشت زهرای تهران با شهدا و امام شهدا هم عهد شدند.

بازدید : 93
هم عهدی دانش آموزان منطقه 12 تهران با شهدای تهران

جمعی از دانش آموزان منطقه 12 تهران با حضور در گلزار شهدای بهشت زهرای تهران با شهدا و امام شهدا هم عهد شدند.

بازدید : 96
تجدید میثاق دانش آموزان منطقه 11 تهران با شهدا

جمعی از دانش آموزان منطقه یازده تهران با حضور در گلزار شهدای بهشت زهرای تهران با شهدا و امام شهدا تجدید میثاق نمودند.

بازدید : 70
هم عهدی دانش آموزان منطقه 9 تهران با شهدا در سالروز شهادت شهید محمدحسین فهمیده

جمعی از دانش آموزان دختر منطقه نه تهران با حضور در گلزار شهدای بهشت زهرای تهران با شهدا و امام شهدا تجدید میثاق نمودند.

بازدید : 81
بهشت‌گردی دانش آموزان منطقه هشت تهران درگلزار شهدا بهشت‌زهرا(س)

جمعی از دانش آموزان منطقه هشت تهران با حضور در گلزار شهدای بهشت زهرای تهران با شهدا و امام شهدا تجدید میثاق نمودند.

بازدید : 112
بهشت‌گردی حوزه بسیج نسیم شهر درگلزار شهدا بهشت‌زهرا(س)

جمعی از خواهران حوزه بسیج نسیم شهر با حضور در گلزار شهدای بهشت زهرای تهران با شهدا و امام شهدا تجدید میثاق نمودند.

بازدید : 228