یـا شـهـیـد

دسته: میثاق با شهدا

دانش آموزان دختر منطقه 17 تهران با شهدا بیعت کردند

دانش آموزان دختر منطقه 17 تهران با حضور در گلزار شهدای تهران با شهیدان هم عهد شدند.

بازدید : 609
دانش آموزان دخترانه منطقه 16 تهران به دیدار شهدا آمدند

دانش آموزان دخترانه منطقه 16 تهران با حضور در گلزار شهدای بهشت زهرای تهران به زیارت مزار مطهر شهیدان رفتند.

بازدید : 599
دانش آموزان منطقه 18 تهران به زیارت شهدا آمدند

جمعی از دانش آموزان دخترانه منطقه 18 تهران با حضور در گلزار شهدای بهشت زهرای تهران با شهدا و امام شهدا هم عهد شدند.

بازدید : 641
اردوی راهیان بهشت با حضور دانش آموزان منطقه 14 تهران

جمعی از دانش آموزان دختر منطقه 14 تهران با حضور در گلزار شهدای بهشت زهرای تهران به زیارت مزار مطهر شهدا رفتند.

بازدید : 369
دانش آموزان دختر منطقه 13 تهران با شهدا تجدید میثاق نمودند

جمعی از دانش آموزان منطقه 13 تهران با حضور در گلزار شهدای بهشت زهرای تهران با شهدا و امام شهدا هم عهد شدند.

بازدید : 317
هم عهدی دانش آموزان منطقه 12 تهران با شهدای تهران

جمعی از دانش آموزان منطقه 12 تهران با حضور در گلزار شهدای بهشت زهرای تهران با شهدا و امام شهدا هم عهد شدند.

بازدید : 271
تجدید میثاق دانش آموزان منطقه 11 تهران با شهدا

جمعی از دانش آموزان منطقه یازده تهران با حضور در گلزار شهدای بهشت زهرای تهران با شهدا و امام شهدا تجدید میثاق نمودند.

بازدید : 203
هم عهدی دانش آموزان منطقه 9 تهران با شهدا در سالروز شهادت شهید محمدحسین فهمیده

جمعی از دانش آموزان دختر منطقه نه تهران با حضور در گلزار شهدای بهشت زهرای تهران با شهدا و امام شهدا تجدید میثاق نمودند.

بازدید : 205
بهشت‌گردی دانش آموزان منطقه هشت تهران درگلزار شهدا بهشت‌زهرا(س)

جمعی از دانش آموزان منطقه هشت تهران با حضور در گلزار شهدای بهشت زهرای تهران با شهدا و امام شهدا تجدید میثاق نمودند.

بازدید : 298
بهشت‌گردی حوزه بسیج نسیم شهر درگلزار شهدا بهشت‌زهرا(س)

جمعی از خواهران حوزه بسیج نسیم شهر با حضور در گلزار شهدای بهشت زهرای تهران با شهدا و امام شهدا تجدید میثاق نمودند.

بازدید : 445