یـا شـهـیـد
گروه اخبار
05 آبان 1393
882

رویکرد های جدید هاتف در ارائه خدمات به جامعه ایثارگری

رییس مرکز ارتباطات ومراجعات(هاتف) بنیاد شهید وامور ایثارگران گفت:رویکرد ایجاد نقطه تماس منحصر به فرد، فراهم نمودن ایجاد فضای دسترسی ارتباطی و تسهیل پاسخگویی به جامعه هدف در کنار مدیریت فضای انتظارات جامعه ایثارگری و مهندسی رضایت(CRM) از دیگر اهداف این مرکز می باشد. به گزارش یا شهید، دکتر بهروز بزرگی رییس مرکز ارتباطات ومراجعات(هاتف) بنیاد […]

رییس مرکز ارتباطات ومراجعات(هاتف) بنیاد شهید وامور ایثارگران گفت:رویکرد ایجاد نقطه تماس منحصر به فرد، فراهم نمودن ایجاد فضای دسترسی ارتباطی و تسهیل پاسخگویی به جامعه هدف در کنار مدیریت فضای انتظارات جامعه ایثارگری و مهندسی رضایت(CRM) از دیگر اهداف این مرکز می باشد.

به گزارش یا شهید، دکتر بهروز بزرگی رییس مرکز ارتباطات ومراجعات(هاتف) بنیاد شهید وامور ایثارگران در راستای رویکرد نو در ارائه خدمات دگفت: تغییر و تحول ویژگی دنیای کنونی است . در عصر فناوری های نوین ، سرعت تغییرات به حدی زیاد است که بسیاری از سازمانها در مسیر حرکت خود از آن عقب افتاده و قادر به رقابت در این محیط نیستند.
وی افزود:هیچ سازمانی بدون توجه به تغییرات محیطی قادر به ادامه حیات خود نمی باشد. بنیاد شهید و امور ایثارگران، با هدف حفظ و گسترش فرهنگ ایثار و شهادت در پی آن است تا ضمن ارائه خدمات مناسب به جامعه ایثارگری و حفظ کرامت و شأن انسانی و اجتماعی آنان به گسترش و توسعه فرهنگ ایثارگری در جامعه بپردازد.
بزرگی پیچیدگی های بوروکراتیک در سازمانهای اداری را بزرگترین معضل در مسیر ارائه خدمات به مخاطبین دانست و افزود: از این رو در مجموعه بنیاد شهید وامور ایثارگران ، مرکز امور ارتباطات و مراجعات (هاتف) با رویکرد ایجاد نقطه تماس منحصر به فرد تاسیس گردید . فراهم نمودن ایجاد فضای دسترسی ارتباطی و تسهیل پاسخگویی به جامعه هدف در کنار مدیریت فضای انتظارات جامعه ایثارگری و مهندسی رضایت(CRM) از دیگر اهداف این مرکز می باشد.
وی خاطر نشان کرد: مرکز امور ارتباطات و مراجعات (هاتف) وظیفه خود می¬داند که به عنوان نماینده جامعه هدف در بنیاد ، مسئول ثبت درخواست و پیگیری آن و همچنین ارائه پاسخ در کوتاهترین زمان ممکن به این عزیزان باشد.
رییس مرکز ارتباطات ومراجعات(هاتف) بنیاد شهید وامور ایثارگران گفت: از سال 1384 نسبت به ایجاد میز خدمت در ستاد مرکز و سایر استانها اقدام نموده لذا بنیاد شهید و امورایثارگران از پیشگامان ارائه خدمات از طریق میز خدمت بوده است . ضمناً با توجه به شرایط خاص جامعه ایثارگری این مرکز از طریق تلفن 1616 سعی در ثبت ، پیگیری و پاسخگویی به درخواستهای این عزیزان نموده است، چرا که بهره گیری از امکانات نوین و فناوری در کاهش مراجعات و ترددهای غیر ضروری در کلان¬شهرها و تسهیل در امر خدمت¬رسانی و افزایش رضایتمندی جامعه هدف بسیار مؤثر می باشد.

نظرات

لطفا دیدگاه خودتون رو بیان کنید: