یـا شـهـیـد
گروه اخبار
۰۵ آبان ۱۳۹۳
1711

رويكرد هاي جديد هاتف در ارائه خدمات به جامعه ايثارگري

رييس مركز ارتباطات ومراجعات(هاتف) بنياد شهيد وامور ايثارگران گفت:رويكرد ايجاد نقطه تماس منحصر به فرد، فراهم نمودن ايجاد فضاي دسترسي ارتباطي و تسهيل پاسخگويي به جامعه هدف در كنار مديريت فضاي انتظارات جامعه ايثارگري و مهندسي رضايت(CRM) از ديگر اهداف اين مركز مي باشد. به گزارش یا شهید، دكتر بهروز بزرگي رييس مركز ارتباطات ومراجعات(هاتف) بنياد […]

رييس مركز ارتباطات ومراجعات(هاتف) بنياد شهيد وامور ايثارگران گفت:رويكرد ايجاد نقطه تماس منحصر به فرد، فراهم نمودن ايجاد فضاي دسترسي ارتباطي و تسهيل پاسخگويي به جامعه هدف در كنار مديريت فضاي انتظارات جامعه ايثارگري و مهندسي رضايت(CRM) از ديگر اهداف اين مركز مي باشد.

به گزارش یا شهید، دكتر بهروز بزرگي رييس مركز ارتباطات ومراجعات(هاتف) بنياد شهيد وامور ايثارگران در راستاي رويكرد نو در ارائه خدمات دگفت: تغيير و تحول ويژگي دنياي كنوني است . در عصر فناوري هاي نوين ، سرعت تغييرات به حدي زياد است كه بسياري از سازمانها در مسير حركت خود از آن عقب افتاده و قادر به رقابت در اين محيط نيستند.
وي افزود:هيچ سازماني بدون توجه به تغييرات محيطي قادر به ادامه حيات خود نمي باشد. بنياد شهيد و امور ايثارگران، با هدف حفظ و گسترش فرهنگ ايثار و شهادت در پي آن است تا ضمن ارائه خدمات مناسب به جامعه ايثارگري و حفظ كرامت و شأن انساني و اجتماعي آنان به گسترش و توسعه فرهنگ ايثارگري در جامعه بپردازد.
بزرگي پيچيدگي هاي بوروكراتيك در سازمانهاي اداري را بزرگترين معضل در مسير ارائه خدمات به مخاطبين دانست و افزود: از اين رو در مجموعه بنياد شهيد وامور ايثارگران ، مركز امور ارتباطات و مراجعات (هاتف) با رويكرد ايجاد نقطه تماس منحصر به فرد تاسيس گرديد . فراهم نمودن ايجاد فضاي دسترسي ارتباطي و تسهيل پاسخگويي به جامعه هدف در كنار مديريت فضاي انتظارات جامعه ايثارگري و مهندسي رضايت(CRM) از ديگر اهداف اين مركز مي باشد.
وي خاطر نشان كرد: مركز امور ارتباطات و مراجعات (هاتف) وظيفه خود مي¬داند كه به عنوان نماينده جامعه هدف در بنياد ، مسئول ثبت درخواست و پيگيري آن و همچنين ارائه پاسخ در كوتاهترين زمان ممكن به اين عزيزان باشد.
رييس مركز ارتباطات ومراجعات(هاتف) بنياد شهيد وامور ايثارگران گفت: از سال 1384 نسبت به ايجاد ميز خدمت در ستاد مركز و ساير استانها اقدام نموده لذا بنياد شهيد و امورايثارگران از پيشگامان ارائه خدمات از طريق ميز خدمت بوده است . ضمناً با توجه به شرايط خاص جامعه ايثارگري اين مركز از طريق تلفن 1616 سعي در ثبت ، پيگيري و پاسخگويي به درخواستهاي اين عزيزان نموده است، چرا كه بهره گيري از امكانات نوين و فناوري در كاهش مراجعات و ترددهاي غير ضروري در كلان¬شهرها و تسهيل در امر خدمت¬رساني و افزايش رضايتمندي جامعه هدف بسيار مؤثر مي باشد.

نظرات

لطفا دیدگاه خودتون رو بیان کنید: