یـا شـهـیـد
۱۰ آذر ۱۳۹۳
2899

وصيت نامه شهيد آيت الله مدرس

آنچه در پي مي آيد وصيتنامه شهيد آيت الله مدرس خطاب به مرحوم ملاحيدر علي، شوهر خواهر خويش است كه در آن، وي را در زمان حيات و ممات به عنوان وصي خويش تعيين نموده و حل و فصل امور شخصي و خانوادگي خود را به او واگذار كرده اند.   به گزارش یا شهید، […]

آنچه در پي مي آيد وصيتنامه شهيد آيت الله مدرس خطاب به مرحوم ملاحيدر علي، شوهر خواهر خويش است كه در آن، وي را در زمان حيات و ممات به عنوان وصي خويش تعيين نموده و حل و فصل امور شخصي و خانوادگي خود را به او واگذار كرده اند.

 

به گزارش یا شهید،                         بسم الله الرحمن الرحيم
جناب مستطاب آقاي ملا حيدر علي كليه امورات حقير و حياً و ميتاً واگذار به شماست. از دخل و خرج…… اجازه و مخارج عيالات هم به ما خبر بدهيد. آنچه دخل است از اسباب و زراعت بايد تحويل به شما داده شود و مخارج عيالات تخميناً غير از نان، ماهي دو تومان است. اطفال را تربيت نماييد به مكتب بروند. كمال مواظبت را داشته باشيد. از عيالات راضي نيستم اگر سر مويي از اطاعت شما بيرون بروند. اگر زياد خرج كردند قبول نكنيد. تمام مطالبات حقير بايد به شما برسد. تمام ديون را بايد شما بدهيد. وصيت بعد از مردن من اين است خانه ساخته مال سيد اسماعيل و خديجه بيگم چهار دانگ و دودانگ با يكديگر بسازند. اگر يكي از آنها ناسازگاري نمود، ديگري قسمت او را به قيمت عادلانه بخرد. شتر خوان و كاروانسرا مال عبدالباقي والده او و چهار دانگ و مال عبدالباقي دو دانگ. مال والده اش از بابت حق يكصد تومان نقد اول زمان امكان از بابت حق جهيزيه و خانه به فاطمه بيگيم بدهيد. اگر زود فراهم آمد با اطلاع حاج باقر به كسي بدهيد معامله شرعيه تا بلوغ .اگر چيز ديگر وقت موت باشد هم به عنوان ارث برند. از آنچه نوشتم تخلف نشود. همه را به خداوند متعال واگذار نمودم.
19شهر ذي الحج الحرام1328

نظرات

لطفا دیدگاه خودتون رو بیان کنید: