یـا شـهـیـد
۰۷ دی ۱۳۹۳
1644

لبیک ای حسین زمان …

به گزارش یا شهید ،مردانه ایستادن پای اعتقادات ، با هر بادی چون بید نلرزیدن ، امتحان بزرگی است که عیار وجود آدمی را در کوره راههای صعب و دشوار، آشکار می سازد. مردان حق اینگونه اند ؛ یعنی اینکه خویشتن را با یک لبیک ازلی ،در صحنه تاریخ ماندگار می سازند ونام و نشانی […]

به گزارش یا شهید ،مردانه ایستادن پای اعتقادات ، با هر بادی چون بید نلرزیدن ، امتحان بزرگی است که عیار وجود آدمی را در کوره راههای صعب و دشوار، آشکار می سازد. مردان حق اینگونه اند ؛ یعنی اینکه خویشتن را با یک لبیک ازلی ،در صحنه تاریخ ماندگار می سازند ونام و نشانی جاودانه می نگارند .مصلحت گاه ایجاب می کند ، حبیب وزهیرو عبدالله در زمان حسین ، مجال حیات یابند و گاه قرنها بگزرد و حبیب وزهیرو عبدالله هایی ظهور یابند که در کسوت سربازانی از جنس یاران حسین ، امتحان عاشقیشان لبیک دوباره به حسین زمانشان باشد و این نمایش مکررماندگار چون رودی خروشان در بستری از زمان بجوشد و بخروشد و خود را به دریای ظهور برساند.این رود, این جریان نشات گرفته از پیمان ابدی ” لبیک یا حسین “، تنها آنانی رابا خود همراه خواهد ساخت که امتحان عاشقیشان ، آرمان حسین باشد و دلدادگی در راه حق…


زمان در گذر است و در هر پلک بر هم زدنی ، فرصت عاشقی اندک. سوت پایانی که نواخته شود معامله گرانی که پژواک صدای “لبیک یا حسین ” ازلیشان در پیچ و خم کوچه های غفلت و جهالت ، به یغما نرفته باشد ؛ پیروز واقعی میدان یک مبارزه اند.مبارزه ای که زمان شناسی ، اساسی ترین اصل این پیکارنفس گیر است و بصیرت ، ایمان و یقین لازمه سر افرازی اش…


جاماندن از خیل لبیک گویان ،خسران بزرگی است به اندازه تمام لحظه های عمر آدمی.اگر چون شهید محمد شفائی حسین زمان خویش را شناختنیم و با لبیک دوباره ای به ندای فطرت ، زمان را در انحصار وجودی خویش درآوردیم سرافرازاز این پیکار و آزمون ابدی ایم. چون او که نبود تا حسین را سربازی دیگر گونه باشد, حال امرفقط ، امر ولی اوست و سر به نشان اطاعت تعظیم؛ تاجان دهد و جان بازد و نام و نشان خویش در زمره یاری گران یک آرمان بنگارد. آرمانی که حقیقتش به روشنی یک تاریخ است ویاری گرانش به بلندای نام تمام انسانهای آزاده جهان …

….

2014-05-31 14.50.15

….

ای حسین هر چند که در زمان تو نبودم , به ندای تو لبیک گویم به خدا قسم در جبهه ثابت خواهم نمود به ندای نایب برحقت لبیک می گویم

نظرات

لطفا دیدگاه خودتون رو بیان کنید: