یـا شـهـیـد
۲۳ دی ۱۳۹۳
893

شهیدی که پروژه ملی” قمر” را پایه‌گذاری کرد

سرتیپ دوم شهید عدالت‌نژاد خامنه با شروع جنگ تحمیلی، رادارهایی که با دستان خود طراحی کرده بود را در قالب این پروژه از انبارها خارج کرد و موجب مصون ماندن مناطق حساس کشور از حملات هوایی دشمن شد    

سرتیپ دوم شهید عدالت‌نژاد خامنه با شروع جنگ تحمیلی، رادارهایی که با دستان خود طراحی کرده بود را در قالب این پروژه از انبارها خارج کرد و موجب مصون ماندن مناطق حساس کشور از حملات هوایی دشمن شد

 

 

نظرات

لطفا دیدگاه خودتون رو بیان کنید: