یـا شـهـیـد
گروه اخبار
۳۰ دی ۱۳۹۳
1925

ساختمان های اداری بنیاد شهید تهران بزرگ به نام شهدا نام گذاری شد

ساختمان های اداری بنیاد شهید مناطق تهران بزرگ به نام شهدای کارمند و شاخص نام گذاری شد. درکمیته نامگذاری اداره کل تهران بزرگ با حضور برخی از مسئولان بنیاد شهید، ساختمان های مناطق 2– 4 – 5 و 22 – 6 و 7 – 8 – 9 و 21 – 10 و 11 -12 و […]

ساختمان های اداری بنیاد شهید مناطق تهران بزرگ به نام شهدای کارمند و شاخص نام گذاری شد.

درکمیته نامگذاری اداره کل تهران بزرگ با حضور برخی از مسئولان بنیاد شهید، ساختمان های مناطق 2– 4 – 5 و 22 – 6 و 7 – 8 – 9 و 21 – 10 و 11 -12 و 13 بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران بزرگ به نام شهدای گرانقدر کارمند وشاخص نامگذاری شد.

ساختمان منطقه 2 به نام شهید محمد علی فشارکیان

ساختمان منطقه 4 به نام شهید کاظم نجفی رستگار

ساختمان منطقه 5 و 22 به نام شهید عابدین معرفت جویان

ساختمان منطقه 6 و 7 به نام شهید علی اصغر شایگان راد

ساختمان منطقه 8 به نام شهیدان عباس، حسن و حسین صابریان

ساختمان منطقه 9 و 21 به نام شهیدمحمد حسین گیتی نما

ساختمان منطقه 10 و 11 به نام شهیدعلی اکبر بشیری

ساختمان منطقه 12 و 13 به نام شهید محمد عسگری قهی

نظرات

لطفا دیدگاه خودتون رو بیان کنید: